jaa

Finaliści projektu Deutsch hat Klasse w Warszawie!
Grupa projektowa DHK w nagrodę za całoroczną pracę i jej efekty weszła do finału ogólnopolskiego konkursu/projektu Deutsch hat Klasse i na zaproszenie Goethe-Institut pojechała do Warszawy. Pierwszy dzień uczniowie spędzili zwiedzając Stare Miasto oraz odpoczywając nad brzegiem Wisły i podziwiając piękny zachód słońca. Dzień drugi jest w całości zaplanowany przez Goethe-Institut. Grupa weźmie udział w grze miejskiej oraz w gali finałowej konkursu/projektu Deutsch hat Klasse. Trzymajcie kciuki 😀

26.04.2018r Grupę projektową, która dostała się do finału Ogólnopolskiego projektu Deutsch hat Klasse odwiedziło Jury z Goethe-Institut w Warszawie: Pani Ewa Ostaszewska oraz Pani Monika Lagowska

Grupa projektowa Deutsch hat Klasse przygotowuje się do drugiego etapu projektu, jakim jest wizyta Goethe Institut w naszej szkole.

WSPÓŁPRACUJEMY, WSPÓŁDECYDUJEMY, WSPÓŁDZIAŁAMY
WSPÓŁPRACUJEMY, WSPÓŁDECYDUJEMY, WSPÓŁDZIAŁAMY – to motto ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez Goethe-Institut w Warszawie. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec .
Projekt i konkurs „Niemiecki ma klasę” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie został objęty patronatem honorowym Starosty Wodzisławskiego Ireneusza Serwotki oraz Burmistrza Miasta Rydułtowy Kornelii Newy.
Patronat medialny nad naszym przedsięwzięciem objęła redakcja gazety „Kluka”.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach wzięli udział w projekcie po raz drugi, zachęceni ubiegłorocznym sukcesem i zakwalifikowaniem do finału. Prace grupy projektowej „Deutsch hat Klasse” – „Niemiecki ma klasę” dobiegły końca na początku marca 2018r. Po kilku miesiącach ogromnego zaangażowania i wytężonej pracy nadszedł czas podsumowania.
Zadanie projektowe polegało na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę. W roku szkolnym 2017/2018 Skalniacy wzięli udział w projekcie w kategorii „Ponowny udział”.
32 uczniów klas pierwszych i drugich ( wielu z ubiegłorocznej grupy projektowej) z pasją spędziło niezliczone godziny wspólnej pracy i nauki w czasie lekcji, przed lekcjami i po lekcjach, aby zmienić salę nr 34 w pracownię marzeń. I mamy wspaniałą, kolorową, praktyczną i wygodną salę, która inspiruje do nauki języka niemieckiego. W ramach projektu uczyliśmy się języka niemieckiego przy pomocy fiszek przygotowanych przez Goethe-Institut w Warszawie, tworzyliśmy plakaty edukacyjne, samodzielnie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy grę symulacyjną „Klasa z klasą”, dokumentowaliśmy wszystkie nasze poczynania robiąc zdjęcia, pisząc relacje w języku niemieckim, artykuły do gazetki szkolnej i prasy lokalnej, informacje na stronę internetową szkoły, liczne posty na szkolnym Facebooku, zaprojektowaliśmy i prowadzimy własną stronę internetową, nakręciliśmy film, sporządziliśmy dokumentację projektową. Na bieżąco informowaliśmy społeczność szkolną i lokalną o naszych działaniach, organizowaliśmy konkursy szkolne i zachęcaliśmy wszystkich uczniów i nauczycieli do współpracy oraz nauki języka niemieckiego w działaniu.
Od listopada 2017r. wiele zmieniliśmy w naszym otoczeniu i jesteśmy dumni z wprowadzonych zmian. Efekty pracy grupy projektowej są imponujące. Teraz mamy wymarzoną pracownię, która inspiruje do nauki języka niemieckiego. Ściany, parapety, ławki i wszystkie przedmioty w sali zachęcają do nauki, pomagają lepiej zrozumieć zagadnienia gramatyczne i zapamiętywać nowe słówka oraz trudne rodzajniki, zapoznają z elementami krajoznawstwa, historii i literatury. Grupa projektowa współpracowała z wszystkimi uczniami i wspólnie stworzyliśmy przyjazną przestrzeń, w której wszyscy chętnie pracujemy i uczymy się języka niemieckiego. W zaaranżowanej przez nas kawiarence mamy przyjazną przestrzeń, możemy pograć na pianinie, śpiewamy piosenki, możemy wypić herbatę, zjeść coś słodkiego, poczytać, spokojnie porozmawiać.
1 marca 2018r. odbyło się oficjalne otwarcie pracowni języka niemieckiego i symboliczne przecięcie wstęgi. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele środowiska lokalnego: prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów pan Henryk Machnik, reprezentujący również gazetę „Kluka”, rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz przyjaciele szkoły. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów w imieniu Stowarzyszenia oraz gazety „Kluka”, Małgorzata Piotrowska – szkolny koordynator projektu w imieniu dyrekcji oraz nauczycieli, pani Aleksandra Wieszołek w imieniu Rady Rodziców oraz pan Marek Krupa – doradca metodyczny PODN w Wodzisławiu Śl..
Grupa projektowa podsumowała udział w ogólnopolskim projekcie „Deutsch hat Klasse” , zaprezentowała film, dokumentujący kilkumiesięczną pracę uczniów oraz jej efekty. Pomoce dydaktyczne w pracowni języka niemieckiego będą służyć wszystkim uczniom i będą motywować do nauki języka niemieckiego.
Na zaproszenie dyrektora szkoły pana Piotra Skowronka przedstawiciele grupy projektowej dokonali również podsumowania udziału w ogólnopolskim projekcie ważnym dla całej szkoły na Radzie Pedagogicznej w dniu 8 marca 2018r. Uczniowie opowiedzieli o uroczystym otwarciu pracowni języka niemieckiego i zaprezentowali film dokumentujący kilkumiesięczną pracę grupy projektowej oraz jej efekty.
Grupa wykonała liczne plakaty edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne, dzięki którym lekcje języka niemieckiego stały się bardziej atrakcyjne i urozmaicone. Uczniowie wzbogacili swój język ucząc się poprzez zmianę najbliższego otoczenia, jakim jest pracownia języka obcego, poprzez działanie i zabawę, wykorzystując materiały edukacyjne przesłane przez Goethe-Institut w Warszawie.
Zaplanowane przedsięwzięcia udało się nam zrealizować dzięki pomocy życzliwych osób wspierających nas w działaniach.
Szczególne podziękowania składamy panu Dyrektorowi Piotrowi Skowronkowi, który wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w sali języka niemieckiego, pozwolił nam współdecydować, współdziałać i współpracować oraz wspierał nas na każdym etapie projektu.
Na ogromne podziękowanie zasługuje pan Eugeniusz Gwóźdź, nasz nauczyciel informatyki. Dziękujemy za inspirację oraz pomoc w zaprojektowaniu, stworzeniu oraz ciągłym aktualizowaniu strony internetowej projektu realizowanego przez naszą szkołę.
Dziękujemy panu konserwatorowi Stefanowi Kotali, który w każdej chwili był do naszej dyspozycji, służył radą i pomagał nam w realizacji prac remontowych.
Wyjątkowe słowa uznania kierujemy do rodziców, którzy nas wspierali, doradzali oraz pomagali w działaniach, w szyciu poduszek, pieczeniu ciasta, robieniu plakatów edukacyjnych oraz wzięli udział w uroczystym otwarciu sali.
Wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem, ogromne zaangażowanie, słowa wsparcia, rady i pomoc.
Dziękujemy pracownikom Goethe-Institut w Warszawie za wsparcie merytoryczne , wskazówki, fiszki do nauki języka niemieckiego oraz materiały do robienia plakatów.
Projekt to również konkurs – jesteśmy jednym ze 112 zespołów biorących udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2017/2018. Dokumentację przesłaliśmy do komisji konkursowej w Goethe-Institut w Warszawie – teraz czekamy na decyzję Jury!
Trzymajcie kciuki!
Zapraszamy do galerii zdjęć oraz obejrzenia filmu na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach oraz stronie projektu „Deutsch hat Klasse” .
www.skalna1.edu.pl
www.dhk.skalna1.edu.pl
Szkolny koordynator projektu
Małgorzata Piotrowska