Wielkie otwarcie pracowni języka niemickiego

Uwieńczenie kilkumiesięcznej pracy grupy projektowej „Deutsch hat Klasse”. Uroczyste otwarcie pracowni języka niemieckiego, przecięcie wstęgi przez panią Danutę Maćkowską członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego zajmującego się sprawami oświaty, przewodniczącego Rady Rodziców pana Marka Hawla oraz pana dyrektora Piotra Skowronka, projekcja filmu o projekcie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Rydułtowach, Redaktor Naczelny gazety „Kluka” Lukasz Majer, Towarzystwo Miłośników Rydułtów

.