Klasse mit klasse

Gra edukacyjna „Klasa z klasą”

W dniu 15.02.2018r. od godz.8.00 do do 13.15 w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, w sali języka niemieckiego, odbyła się gra edukacyjna „Klasa z klasą” w ramach ogólnopolskiego projektu „Niemiecki ma klasę”, organizowanego przez Goethe-Institut w Warszawie.
W grze wzięli udział uczestnicy projektu “Niemiecki ma klasę” z naszej szkoły ( 20 uczniów).
Gra „Klasa z klasą” w sposób innowacyjny wykorzystuje metodę symulacji. Jest to metoda oparta na nauce przez zabawę. Uczniowie wcielili się w role dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców, uczniów oraz przedstawicieli mediów i wspólnie starali się rozwiązać problem braku sklepiku szkolnego. Gra była prowadzona w języku polskim z elementami języka niemieckiego. Uczniowie analizowali materiały dydaktyczne, dyskutowali na temat partycypacji, odgrywali scenki, przygotowywali plakaty edukacyjne, które będą pomocą do nauki języka niemieckiego dla wszystkich uczniów w szkole. Przebieg gry szczegółowo opisywali i fotografowali, relacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły, FB oraz przesłana do prasy lokalnej.
W ubiegłym roku Skalniacy po raz pierwszy brali udział w grze edukacyjnej „Klasa z klasą”. Prowadziła ją wówczas pani Monika Łagowska z Goethe-Institut w Warszawie. W tym roku uczniowie z grupy projektowej „Deutsch hat Klasse”, po naradzie z dyrektorem szkoły p. Piotrem Skowronkiem oraz nauczycielką języka niemieckiego p. Małgorzatą Piotrowską, postanowili sami przygotować i przeprowadzić grę edukacyjną, pod opieką nauczycielki.
Zainspirowani pomysłami pani Moniki Łagowskiej, oraz wykorzystując materiały dydaktyczne przysłane w pakiecie przez Goethe-Institut w Warszawie, uczniowie doskonale poradzili sobie z tym wyzwaniem.
Udział w grze był nauką języka niemieckiego w działaniu, dobrą zabawą, oraz okazją do refleksji nad sposobem działania w projekcie „Niemiecki ma klasę”. Dzięki temu spotkaniu uczniowie nauczyli się współpracy, kompromisu, nowych słówek i zwrotów po niemiecku, przygotowali pomoce dydaktyczne do pracowni języka niemieckiego oraz mają mnóstwo nowych pomysłów dotyczących projektu.
Grupa projektowa integrowała się w czasie przerw lekcyjnych w kawiarence „Deutsch hat Klasse” przy herbacie, przeprowadzając degustację domowych wypieków.
Bardzo dziękujemy Goethe-Institut w Warszawie oraz Pani Monice Łagowskiej za przesłane materiały dydaktyczne

Paulina Żmijewska
Katarzyna Kotusiewicz
Małgorzata Piotrowska