Współpraca, współdecydowanie, współdziałanie

WSPÓŁPRACUJEMY, WSPÓŁDECYDUJEMY, WSPÓŁDZIAŁAMY – to motto projektu prowadzonego przez Goethe-Institut w Warszawie. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Projekt i konkurs „Niemiecki ma klasę” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie został objęty patronatem honorowym Starosty Wodzisławskiego Ireneusza Serwotki oraz Burmistrza Miasta Rydułtowy Kornelii Newy. Patronat medialny nad naszym przedsięwzięciem objęła redakcja gazety „Kluka”. Prace grupy projektowej „Deutsch hat Klasse” – „Niemiecki ma klasę” dobiegły końca. Po kilku miesiącach ogromnego zaangażowania i wytężonej pracy nadszedł czas podsumowania. Zadanie projektowe polegało na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę.