Patenschaft

Projekt i konkurs „Niemiecki ma klasę” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie został objęty patronatem:

-honorowym Starosty Wodzisławskiego Ireneusza Serwotki oraz Burmistrza Miasta Rydułtowy Kornelii Newy

 

– medialnym Redakcji Gazety “Kluka”