Weihnachtskalender-Informationen

Grupa projektowa „Deutsch hat” Klasse”
ogłasza Konkurs na KALENDARZ ADWENTOWY
Prace konkursowe powinny nie tylko nawiązywać do tradycji bądź elementów kojarzonych ze świętami Bożego Narodzenia, ale również pozwalać nauczyć się zwrotów w języku niemieckim.

Należy zastosować system kolorów, który pozwala łatwiej zapamiętać,
jaki rodzajnik ma dane słowo (der = kolor niebieski, die = kolor czerwony, das = kolor zielony).

Ocenie prac będą podlegały trzy kryteria:
– Wartość artystyczna
– Wartość dydaktyczna
– Estetyka pracy
Na autorów 3 najciekawszych prac konkursowych czekają nagrody-niespodzianki.

Zapraszamy do udziału w konkursie.